елико олива гарден маслиново масло елико олива гарден маслиново масло

Продукти

Маслото ЕЛИКО Олива Гарден е наменето за употреба во исхраната како масло за зачинување на салати, преливи, сосови и сл. без дополнително термичко обработување, како и за масло за готвење (погодно за термичка обработка).

Маслото е спакувано во стаклена и пластична амбалажа во зависност од количината на полнење и типот на масло според намената и тоа во пакувања од 0.5l, 0.75l, 1l, 3l и 5l.

Производството е овозможено со примена на најсовремената опрема која гарантира квалитет и брзина на технолошкиот процес, како и усогласеност со светските стандарди за ваков тип на производство.

Видови на масла:

елико олива гарден маслиново масло
Extra virgin olive oil
елико олива гарден маслиново масло
Virgin olive oil
елико олива гарден маслиново масло
Refined olive oil
елико олива гарден маслиново масло
Olive pomace oil

Придобивки на маслиново масло

Контактирајте не